Search This Blog

PERKHIDMATAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

VISI

Mewujudkan iklim Pendidikan Yang kondusif , terapeutik, dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan berkualiti demi kecermelangan murid dan sekolah.

MISI

Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantumurid dari aspek pegayaan, perkembangan, pencegahan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, keterampilan dan konsep kendiri positif melalui perkhidmatan binbingan yang berkesan, beramanah berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan.

FALSAFAH

Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digemblengkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan yang cekap berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani , emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.