Search This Blog

PERKHIDMATAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

VISI

Mewujudkan iklim Pendidikan Yang kondusif , terapeutik, dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan berkualiti demi kecermelangan murid dan sekolah.

MISI

Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantumurid dari aspek pegayaan, perkembangan, pencegahan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, keterampilan dan konsep kendiri positif melalui perkhidmatan binbingan yang berkesan, beramanah berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan.

FALSAFAH

Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digemblengkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan yang cekap berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani , emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.

Monday, August 22, 2011

Selamat Berjumpa Semula

Selamat berjumpa semula dah lama blog ni tak diaktifkan, saya akan memulakan semula sesi laporan dalam blog ini.

Tuesday, January 11, 2011

Program Orientasi Tahun 6 2011.

13 Januari 2011 akan diadakan Program Orientasi Murid-murid Tahun 6 2011, murid-murid serta guru-guru yang terlibat diharapkan bersedia.

Wednesday, January 5, 2011

Kesibukan

Hari ini sibuk mengemaskan semula fail-fail Pengurusan dan Pentadbiran B&K serta membuat kertas kerja Program Orinetasi Tahun 6 2011.

SELAMAT MENYAMBUNG SESI PERSEKOLAHAN 2011

Selamat menyambung sesi persekolahan tahun 2011. Azam dan semangat baru perlu dipupukkan. Tahun 2011 diharapkan membawa kecemerlangan kepada semua warga SK Agama (MIS) Sarikei.